Trường THCS Chu Văn An là một ngôi trường mới thành lập từ năm 2002, tiền thân là trường Bán công thj trấn Hương Khê. Qua từng bước phát triển, cán bộ giáo viên nhà trường đã đạt ...